Вести

У СТАЈИЋЕВУ ПОЧИЊE ПРИКЉУЧЕЊE НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ, ЗА АРАДАЦ СЕ ИЗРАЂУЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА

Након провере рада црпне станице и потисног вода који иде према Ечки од стране Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Зрењанин, од понедељка 28. марта омогућено је прикључење мештана Стајићева на досадашњу изграђену канализациону мрежу у овом насељеном месту. У току је израда пројектно техничке документације за изградњу канализације у Арадцу, наводи се на сајту ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин.

У протеклом временском периоду ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је покренуло и пратило рад црпне станице у Стајићеву и потисног вода фекалне канализационе мреже који води ка Ечки.

Након спроведеног мониторинга и добијених резултата, који показују да црпна станица и потисни вод функционишу у најбољем реду, створени су услови да се око стотињак домаћинстава, прикључе на до сада изграђену канализациону мрежу у Стајићеву.

Након што су извршена геодетска мерења на територији целог насељеног места Арадац и потисног цевовода до Зрењанина, стручне службе ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин раде на изради пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализационе мреже у Арадцу. У наредних неколико месеци биће завршена комплетна документација, чиме ће се створити услови да се аплицира код градских, покрајинских и републичких органа како би се обезбедила средства за реализацију, односно почетак изградње канализационе мреже и у овом насељеном месту.