Вести

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ У НАСЕЉУ ШУМИЦА

Заменом постојеће водоводне мреже у Призренској улици почињу радови, у трајању од 30 дана, на реконструкцији водоводне мреже у насељу Шумица, чиме се наставља реализација пројекта „Прва фазе реконструкције водоводне мреже у граду“, наводи се у саопштењу Јавног комуналног предузећа “Водовод И канализација”.

Поменути радови представљају почетак реконструкције водоводне мреже у делу насеља Шумица у оквиру које ће бити изграђено око 3,5 километара нове водоводне мреже и око 5 километара водоводних прикључака, који воде од главног уличног вода до шахтова корисника, за нешто више од 300 објеката.

Такође, биће уграђени секциони затварачи на краковима мреже што ће омогућити да у будућности приликом интервенција не долази до искључења комплетног насеља, већ само оног дела у непосредној близини квара, као и више од 20 подземних хидраната за ефикасније испирање водоводне мреже и за гашење могућих пожара.

Заменом цеви које су старе више од 50 година значајно ће се унапредити систем водоснабдевања, елиминисаће се губици воде у мрежи и могућност деградације током проласка кроз исту, али и обезбедити довољне количине воде стабилног притиска у мрежи.

Овим радовима се наставља реализација пројекта „Прва фаза реконструкције водоводне мреже у граду“, која поред насеља Ружа Шулман где је изграђено 2,5 км нове водоводне мреже, обухвата и замену водоводне мреже у још четири градска насеља Шумица, Карађорђев трг, Центар и Мала Америка у укупној дужини од 19 километара.
Средства за радове у Шумици и преостала три насеља, као и за изградњу 17 мерних места на водоводној мрежи за даљинско мерење протока и детекцију губитака у мрежи, у износу од 425 милиона динара обезбедила је Канцеларија за управљање јавним улагањима, а на основу заједничког аплицирања Града Зрењанина и ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин.

Опширније на :

http://www.vikzr.rs/pocela-rekonstrukcija-vodovodne-mreze-u-delu-naselja...